oferta pracy: asystent/ka dyrektora

Obowiązki:

 • obsługa sekretariatu oparta na budowaniu profesjonalnego i pozytywnego wizerunku Firmy,
 • prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych,
 • koordynacja kalendarza spotkań,
 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji, dokumentów i informacji,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji w organizacji,
 • przyjmowanie gości i obsługa spotkań biznesowych;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • samodzielności oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • dokładności i odpowiedzialności w realizowaniu zadań,
 • umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pozytywną i przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilne warunki pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  P. P.P.H. Lamix z siedzibą w Witnicy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest P.P.P.H. Lamix, z siedzibą w Witnicy przy ul. Papierniczej 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO w procesie rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest PPPH Lamix z siedzibą: ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

Załączniki: