oferta pracy: specjalista ds. personalnych i płac

OBOWIĄZKI:

 • kompleksowa obsługa pracowników w zakresie personalnym (rekrutacja, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, kontrola badań lekarskich i szkoleń BHP),
 • sporządzanie i kontrola list płac,
 • przygotowywanie sprawozdań GUS oraz raportów wewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami w sprawach pracowniczych m.in. ZUS, Urzędy Skarbowe, PIP,

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zakresie kadr i /lub płac,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • znajomość programu Płatnik, MS Office oraz programów kadrowo-płacowych,

OFERUJEMY:

 • pełne szkolenie przygotowujące do pracy,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia (dodatkowe premie),
 • stabilne warunki pracy,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • finansowany przez Pracodawcę pakiet medyczny,
 • finansowany przez Pracodawcę ubezpieczenie na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres firmy:

Lamix, ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica, lub na adres rekrutacja@lamix.pl.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r .         Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest P.P.P.H. Lamix, z siedzibą w Witnicy przy ul. Papierniczej 1.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO w procesie rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest PPPH Lamix z siedzibą: ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

Załączniki: