oferta pracy: specjalista ds. bhp i ppoż.

(wymiar czasu pracy – nie mniej niż ½ etatu)

OBOWIĄZKI:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem i środowiskiem pracy,
 • Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż,,
 • Inicjowanie i wdrażanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowaniem kultury bezpieczeństwa wśród pracowników,
 • Tworzenie standardów BHP z uwzględnieniem rozwiązań techniczno – organizacyjnych,
 • Monitorowanie i prewencja zagrożeń zawodowych,
 • Realizację obowiązków służby BHP wynikających z przepisów prawa.

 

WYMAGANIA:

 • doświadczenie zawodowego jako Specjalista ds. BHP i ppoż.,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Posiadanie aktualnych uprawnień BHP,
 • Praktyczna znajomości przepisów prawnych w zakresie BHP oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • Umiejętność pracy z ludźmi na różnych szczeblach organizacyjnych.

OFERUJEMY:

 

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia (dodatkowe premie),
 • stabilne warunki pracy
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • finansowany przez Pracodawcę pakiet medyczny,
 • finansowany przez Pracodawcę ubezpieczenie na życie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres firmy:

Lamix, ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica, lub na adres rekrutacja@lamix.pl.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, że Administratorem danych jest P.P.P.H. Lamix, z siedzibą w Witnicy przy ul. Papierniczej 1.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO w procesie rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest PPPH Lamix z siedzibą: ul. Papiernicza 1, 66-460 Witnica.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

Załączniki: