modernizacja przetwórstwa papieru w lamix witnica mirosław laszko o nowoczesny park maszynowy

W dniu 30.05.2006 r. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe " LAMIX" w Witnicy podpisało umowę Nr SPOWKP/2,3/4/08/1897 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na dofinansowanie projektu "Modernizacja przetwórstwa papieru w LAMIX Witnica Mirosław Laszko o nowoczesny park maszynowy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

W wyniku zawartej umowy zostały zakupione dwie linie technologiczne do przerobu papieru higienicznego:

  • Lina do produkcji papieru składanego typu Z-Z o rozmiarze 23 x 25 cm;
  • Linia do produkcji papieru w roli typu JUMBO.

1. Linia do produkcji ręczników papierowych typu Z-Z o formacie 23 x 25.

Producent maszyny: Machine Trasformazione Carta srl. Via Leccio, snc - 55016 Porcari (Lucca) Italy.

Uruchomienie linii produkcyjnej umożliwiło:

  • Produkcję nowego wyrobu ręczników składanych typu Z-Z o formacie listka papieru 23 x 25 cm;
  • Stworzenie ośmiu nowych miejsc pracy;
  • Zwiększenie wydajności pracy;
  • Poprawienie warunków pracy pod względem BHP;
  • Zwiększenie sprzedaży wyrobów na teren krajów Unii Europejskiej.