projekty naukowo-badawcze

W dniu 05 kwietnia 2016 r. pomiędzy:

 1. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ;
 2. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 3. Prywatnym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym LAMIX Mirosław Laszko w Witnicy, będącym liderem konsorcjum, w składzie:
  • Prywatnym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym LAMIX Mirosław Laszko w Witnicy;
  • Politechnika Łódzka.

podpisano Umowę Nr GEKON2/05/268278/22/2016 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych pt. „Zwiększenie recyklingu makulatury oraz zmniejszenie energochłonności i poprawa efektywności procesu suszenia w maszynie papierniczej poprzez zastosowanie układów mikrodyszowych.”

Całkowita wartość projektu:      2 369 000,00 PLN;

Dofinansowanie NCBiR:             1 639 239,00 PLN;

Dofinansowanie NFOŚiGW:          355 910,00 PLN;

Razem dofinansowanie:               1 995 149,00 PLN.

Czas trwania projektu od 1 lutego 2016 roku do 31 maja 2017 roku.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej, zdolności produkcyjnej maszyny papierniczej oraz poprawę jakości produkowanego papieru przez zastosowanie innowacyjnej technologii mikrodyszowej.

Układy mikrodyszowe będą użyte:

 1. W części suszącej w formie listwy nadmuchującej powietrze na wstęgę papieru, która umożliwi:
  • zwiększenie wydajności procesu, wzrost produkcji i zwiększenie recyklingu makulatury;
  • wzrost efektywności wykorzystania makulatury na jednostkę produktu;
  • poprawę jakości produktu poprzez regulację profilu wilgotności wstęgi;
  • zmniejszenie zużycia energii oraz surowców na jednostkę produktu;
  • zbadanie wpływu technologii na właściwości wytworu;
 2. W układzie odprowadzania w formie wymiennika ciepła, gdzie uzyska się:
  • 20-30% odzysku ciepła z oparów;
  • racjonalizację wykorzystania wód przez odzysk wody z oparów.

Innowacyjne wykorzystanie technologii mikrodyszowej może być konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych metod w aspekcie ekonomicznym oraz ekologicznym.

Data zamieszczenia: Maj 2016 r.

Informacja o projekcie w artykule poniżej: