eko kampania lamix 2019 „podróże ekobohaterów”

W roku 2019 firma Lamix realizuje zajęcia w ramach prowadzonej akcji edukacyjno-społecznej na temat recyklingu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu odpadów papierowych. W trakcie zajęć, które przybierają postać podróży, dzieci poznają pojęcie recyklingu, poruszane zostają kwestie czystości świata oraz sposoby ponownego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.

W bieżącym roku program kampanii ekologicznej Lamix, jest w szczególności nastawiony na przedstawianie korzyści z recyklingu makulatury. W zależności od wieku dzieci biorących udział w zajęciach, realizowany jest jeden z dwóch przygotowanych na ten rok scenariuszy. Jeden z nich to podróż przez historię czerpania papieru: od Chin poprzez Europę.  Dzieci mają okazję zobaczyć w jaki sposób przygotowuje się surowiec (u nas: z makulatury), w jaki sposób i jakimi narzędziami czerpie się papier, a następnie stworzyć własną kartkę papieru. Zajęcia kończą się kreatywną zabawą: dzieci przygotowują własne pocztówki na papierze czerpanym przy użyciu wielu różnych materiałów plastycznych. Drugi scenariusz, to podróż z czwórki przyjaciół: Pana Nietoperza, Mądrej Sowa, Misia Polarnego oraz Pana Sprytnego Lisa. W ramach podróży dzieci wykorzystują papierowe „odpady” do stworzenia nowych zabawek. Każdy otrzymał papierowe gilzy (po papierze toaletowym) oraz niezbędne materiały plastyczne i mógł wykonać jedną z czterech przedstawionych podczas pogadanki postaci zwierzęcych. Na wszystkich prowadzonych dotychczas zajęciach zaangażowanie dzieci oraz ich radość z tworzenia „czegoś z niczego” sprawiły, że większość z nich miała nie jedną, a cały komplet zwierząt.

Udział w organizowanych zajęciach w tym roku w miesiącu maju brali:

  • uczniowie wszystkich klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Witnicy,
  • przedszkolaki z grupy Wróbelków i Krasnoludków przedszkola Bajka w Witnicy,
  • przedszkolaki z grupy Krasnoludków przedszkola Czarodziejka Kraina w Dębnie,
  • uczniowie klas drugich oraz klasy specjalnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Witnicy.

 Wszystkich zainteresowanych programem edukacyjnym o recyklingu zapraszamy do kontaktu.