zostać ekobohaterem

18 kwietnia 2018 roku do firmy Lamix przybyli bardzo wyjątkowi goście: uczniowie klasy 3 z miejscowej szkoły podstawowej, wraz z wychowawczynią, Panią Sylwią Mielec. Wizyta trzecioklasistów rozpoczęła cykl zajęć w ramach kampanii proekologicznej w firmie Lamix w roku 2018.

Dzieci uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym rozwijania świadomości ekologicznej ze szczególnym zapoznaniem z zasadami selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Spotkanie to odbyło się w ramach kampanii ekologicznej prowadzonej przez firmę Lamix, która w tym roku odbywa się pod hasłem: „Zostać Ekobohaterem”.

Na początku wizyty odbyła się krótka pogadanka, podczas której uczniowie dowiedzieli się, dlaczego ważne jest dbanie o środowisko, minimalizowanie odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie. Dzieci otrzymały do wykonania zadanie, które polegało na przesegregowaniu do odpowiednich pojemników zmieszanych odpadów papieru, szkła i plastiku. Następnie przedstawiono jak poszczególne grupy odpadów mogą zostać ponownie przetworzone i co można z nich ponownie wyprodukować. W kolejnej części spotkania dzieci wybrały się na wycieczkę po zakładzie, żeby móc zobaczyć na czym polega recykling odpadów papierowych. Lamix, jako największy w regionie recykler makulatury, przedstawił sposoby recyklingu papieru na podstawie swojej Papierni. Dzieci poznały drogę makulatury od jej selektywnej zbiórki, poprzez przetworzenie na maszynie papierniczej aż do produkcji gotowej bibułki makulaturowej. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć jakie produkty gotowe powstają z tej bibułki.

Na podsumowanie i zakończenie wizyty uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na zostanie Ekobohaterem, za co każdy otrzymał dyplom. Mamy nadzieję, że po wizycie w firmie Lamix, uczniowie będą z dużą chęcią realizować zadania Ekobohaterów i aktywnie segregować odpady w swoich domach i szkołach, przyczyniając się tym samym do zwiększania poziomu recyklingu odpadów.

Lamix - Zostań Ekobohaterem

Załączniki: