produkt polski

Bardzo popularne ostatnimi laty są kampanie dotyczące patriotyzmu ekonomicznego. Popularne jest wszystko co polskie, wyprodukowane w Polsce, przez polskie przedsiębiorstwa.

Dlaczego?

Bo to bardzo ważne i istotne dla każdego Polaka. Ale czy tylko? Polska myśl naukowa i techniczna, wynalazki, dobra polska żywność, wysokiej jakości polskie produkty, postawy ludzi i wszystko czym my Polacy powinniśmy się chwalić i wspierać również za granicą. Lamix ma czym się chwalić zarówno na rynku rodzimym - gdzie należy do grona największych polskich producentów papierów higienicznych – jak i zagranicznych, gdzie jest cenionym dostawcą produktów higienicznych wysokiej jakości. Dlatego też wkrótce wszystkie produkty będę oznakowane logiem wskazującym, że produkt ten jest produktem polskim -  wyprodukowanym w Polsce.